Skip to content

Brandjes blussen

brandweerman op bumperOnze virtuele assistant dampt er vrolijk CO2 op los!Wie voelde de boosheid niet opkomen toen in Brazilië afgelopen zomer honderden vierkante kilometers bos vlam vatte? Daar ging weer een flink deel van de longen van moeder aarde verloren, zonder dat de autoriteiten grootschalig ingrepen.

Toch doen we zelf niet anders dan dagelijks met onzichtbare lucifertjes onzichtbare brandjes stichten. Ons gezamenlijke datagebruik vreet elektrische energie: in 2016 nam het al 5 procent van alle opgewekte stroom wereldwijd voor zijn rekening. Dat leidt ertoe dat de CO2-uitstoot ook gigantisch groeit, erger dan de effecten van de massale bosvernietiging in Brazilië.Ook de robotisering hakt er in. Onze lieftallige vituele RPA assistante dampt er als een ketingroker vrolijk allerlei emissies op los. Zo kan het gebeuren dat een modern bedrijf aan alles gedacht heeft om de footprint optimaal te reduceren – minder printen, gebruik toch die trap i.p.v. de lift, deelfietsen voor de deur, inclusief de groen begroeide wand – maar aan het dataverbruik van de op afstand ingehuurde robots is nooit gedacht!

“We moeten ons als techsector realiseren dat datacenters halverwege het volgende decennium tot de grootste verbruikers van elektriciteit ter wereld zullen worden gerekend”

, aldus Brad Smith, President van Microsoft, in een Greenpeace-rapport. Hij pleit ervoor om dataverkeer en dataopslag te vergroenen. In Nederland geeft energiebedrijf Vattenfall het goede voorbeeld door dat te faciliteren. Een datacenter in de Amsterdamse Zuidas krijgt van Vattenfall duurzame koude voor zijn proceskoeling geleverd. Deze koude is afkomstig uit de diepere waterlagen van De Nieuwe Meer.Het zou goed zijn als bedrijven stelselmatig met plannen komen om het eigen digitale energieverbruik te compenseren, of duurzaam in te kopen. Oftewel: blus eerst uw eigen brandje, voordat u boos wordt op de Braziliaanse president.

Meer lezen? Zie ook artikel: NRC: Grote milieuwinst te halen bij verduurzamen dataverkeer
of het Greenpeace Rapport: Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet?

Auteur: Roelf van Til

RPA als oplossing voor het klimaatprobleem

drone

Laten we eens in onverwachte hoek op zoek gaan naar instrumenten, die behulpzaam zijn bij het bestrijden van de opwarming van de aarde.

 


Je kunt de stelling verdedigen dat de meeste mensen die zich bezorgd maken om het klimaatprobleem niet het heil verwachten van één of andere technologische doorbraak, laat staan van robotisering. Klimaat activisten zoeken eerder de oplossing in bewustwordingscampagnes, gedragsverandering en ‘begin bij jezelf’.

Nu is niets zo moeilijk te veranderen als culturele patronen, menselijk gedrag, en ingesleten gewoontes. De massa laat zich nauwelijks bijsturen. We blijven als Winnie de Poeh van de CO2 honing snoepen. Ik zie het aan mezelf, werk al jaren in de hoek van de duurzaamheid, maar zit nog steeds vast aan een lekker stukje vlees.


Het één sluit het ander niet uit. Persoonlijk geloof ik – zonder ook maar enige roots te hebben in de exacte hoek - wél in een doorslaggevende rol voor de technologie, en  begin zelfs een warm gevoel voor robotisering te ontwikkelen. Zowel fysieke als software robots kunnen de mensheid mijns inziens een flink eind vooruit helpen bij het vinden van oplossingen voor klimaatverandering. Ze zijn nu al volop behulpzaam bij het efficiënter maken van processen in de maakindustrie! Zie hier een mooi overzicht van reeds bestaande initiatieven.

Vandaar deze uitnodiging: doe mee in dit vooruitgangsgeloof. Laten we in deze blog op zoek gaan naar veelbelovende ontwikkelingen in de robotica die duurzaamheid ondersteunen. Onderling informatie uitwisselen over nieuwe  toepassingen mogelijkheden, en daarmee Nederlandse innovaties op dat gebied aanjagen.  Robots als oplossing voor het klimaat probleem?  Ja!

Auteur: Roelf van Til