drone

Laten we eens in onverwachte hoek op zoek gaan naar instrumenten, die behulpzaam zijn bij het bestrijden van de opwarming van de aarde.

 


Je kunt de stelling verdedigen dat de meeste mensen die zich bezorgd maken om het klimaatprobleem niet het heil verwachten van één of andere technologische doorbraak, laat staan van robotisering. Klimaat activisten zoeken eerder de oplossing in bewustwordingscampagnes, gedragsverandering en ‘begin bij jezelf’.

Nu is niets zo moeilijk te veranderen als culturele patronen, menselijk gedrag, en ingesleten gewoontes. De massa laat zich nauwelijks bijsturen. We blijven als Winnie de Poeh van de CO2 honing snoepen. Ik zie het aan mezelf, werk al jaren in de hoek van de duurzaamheid, maar zit nog steeds vast aan een lekker stukje vlees.


Het één sluit het ander niet uit. Persoonlijk geloof ik – zonder ook maar enige roots te hebben in de exacte hoek - wél in een doorslaggevende rol voor de technologie, en  begin zelfs een warm gevoel voor robotisering te ontwikkelen. Zowel fysieke als software robots kunnen de mensheid mijns inziens een flink eind vooruit helpen bij het vinden van oplossingen voor klimaatverandering. Ze zijn nu al volop behulpzaam bij het efficiënter maken van processen in de maakindustrie! Zie hier een mooi overzicht van reeds bestaande initiatieven.

Vandaar deze uitnodiging: doe mee in dit vooruitgangsgeloof. Laten we in deze blog op zoek gaan naar veelbelovende ontwikkelingen in de robotica die duurzaamheid ondersteunen. Onderling informatie uitwisselen over nieuwe  toepassingen mogelijkheden, en daarmee Nederlandse innovaties op dat gebied aanjagen.  Robots als oplossing voor het klimaat probleem?  Ja!

Auteur: Roelf van Til