Skip to content

Robotic Process Automation (RPA) is voor een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven nog een onbekend fenomeen. Ten onrechte, want een digitale assistent kan in veel branches nu al het verschil maken. Robotic Process Automation maakt werkprocessen sneller, efficiënter en goedkoper. En wat misschien wel het belangrijkste is: softbots nemen vervelend, repeterend werk uit handen, zodat personeel voor zinniger arbeid kan worden ingezet.

vision
"Om de wereld menselijk te houden hebben we robots nodig."
-- RPA-Nederland

RPA-Nederland is een onafhankelijk kennis platform, voor het bevorderen van het gebruik van Robotic Process Automation in de Nederlandse markt. Dat doen we door voor verschillende sectoren de vraag te stellen wat RPA kan betekenen, en welke stappen nodig zijn voor implementatie. RPA-Nederland wil de kennis over vraag en aanbod bij elkaar brengen en delen, branche specifieke oplossingen en introductie cursussen aanbieden, en - last but not least - een discussieplatform zijn voor uiteenlopende gebruikersgroepen, zoals UiPath, BluePrism en Automation Anywhere. Daar kunnen spelers in een al of niet besloten omgeving hun templates, tools en klantervaringen delen.

 

 

RPA-Nederland heeft internationale ervaring in huis met de implementatie met Robotic Process Automation. Die willen we graag aanwenden voor de Nederlandse markt. Het doel van RPA-Nederland is dan ook om het Nederlandse bedrijfsleven zoveel mogelijk gezamenlijk de lastige reis door RPA land te laten maken, met minimale kosten en inspanningen. Het uitwisselen van kennis en ervaring op één platform kan ervoor zorgen dat het proces van software robotisering effectiever verloopt, waardoor bedrijven hun klanten beter kunnen bedienen, de werkdruk van hun medewerkers vermindert, en zij hun toegevoegde waarde kunnen vergroten.