Skip to content

Een ‘ministerie van Digitale Zaken’ – regel het nú tijdens deze formatie

Kees Verhoeven (D66), Itay Garmy (Volt) en Thomas Benard (Boer & Croon) vinden dat dit het juiste moment is. Nederland heeft een apart ministerie van Digitale Zaken nodig.

blue_line


Politiek en bedrijfsleven pleiten opnieuw voor een aparte portefeuille ‘Digitale Zaken’: regel het nú tijdens de formatie.

Kees Verhoeven (D66), Itay Garmy (Volt) en Thomas Benard (Boer&Croon) dringen er op aan om tijdens deze kabinetsformatie nog een nieuw ‘ministerie van Digitale Zaken’ in te richten. Benard zegt dat bijna elke transformatie in het bedrijfsleven raakvlakken heeft met digitalisering. Bovendien dreigt een digitale kloof in de samenleving. De overheid kan hierbij niet aan de zijlijn blijven staan. Garmy ziet dat het ook de Tweede Kamer aan de nodige technische en digitale kennis ontbreekt, zodat het moeilijk wordt voor het parlement om z’n controle functie te kunnen uitoefenen. Verhoeven, die eind vorige maand afscheid nam als lid van de Tweede Kamer, zou zo’n nieuw in te richten ministerie - of op zijn minst een minister - beschouwen als de best denkbare erfenis van zijn politieke werk.

De journalistieke reportage van RPA-Nederland is hier te zien:

Reportage en regie: Roelf van Til