Skip to content

Het combineren van RPA en process mining

marker on whiteboard

De juiste processen leren automatiseren met RPA en process miningIn de huidige ongekende situatie waarin de hele wereld worstelt met COVID-19, is het cruciaal softwarerobots te gebruiken om bedrijfsprocessen te automatiseren en tevens het serviceniveau te behouden. Door middel van RPA wordt een digitale workforce gecreeerd, die de wijze waarop bedrijven zaken doen razendsnel transformeert.

Hoewel veel bedrijven voor RPA kiezen, is het erg complex om deze nieuwe technologie te integreren met de structuur van een bedrijf. Elk bedrijf heeft zijn eigen operationele model om ICT-transformaties te implementeren. De RPA implementatie wordt net als een ICT implementatie verdeeld over meerdere fases die gedefinieerd kunnen worden als een RPA-lifecycle. Doorgaans implementeren bedrijven RPA door een POC uit te voeren om de geschiktheid ervan binnen hun IT landschap te controleren. Terwijl anderen RPA implementeren nadat hun processen door Business Process Management (BPM)-tools zijn gemodelleerd.In beide gevallen begint de RPA-lifecycle met de beoordelingsfase waarin processen, die in hoge mate gestandaardiseerd zijn, op regels gebaseerd zijn en weinig uitzonderingen kennen geidentificeerd worden. Deze processen zijn potentieel goede kandidaten om te worden geautomatiseerd met RPA.

Process Mining(PM) kan echter worden gebruikt om deze taak voor u uit te voeren. De PM-software gebruikt event logs uit databases om een exacte weergave van het process in de praktijk weer te geven. Door inzicht in vertragingen, knelpunten en uitzonderingen vermindert de procesbeoordelingstijd die anders tijdrovend is.

Na voltooiing van de procesbeoordeling zijn de volgende fasen vergelijkbaar met elke andere softwareontwikkelingscyclus (Plan-Design-Develop-Test-Deploy). Dus in plaats van overweldigd te worden door RPA, laten we gebruik maken van Process Mining om de huidige bedrijfsprocessen te herontdekken en de inzichten te gebruiken om de juiste processen te automatiseren met RPA.

First steps of RPA implementation

baby steps

Can we use RPA to identify probable RPA candidates?With the current unprecedented situation in which the whole world is grappled with COVID-19; it is becoming imperative to make use of software robots to automate business processes if organizations want to maintain their service level. Increasingly, Robotic Process Automation (RPA) solutions are used to leverage the digital workforce and transform the way companies do business.

Though more companies come forward and embrace RPA, it is overwhelming to incorporate such change into the fabric of the company. Every company has its own operating model to implement ICT transformations. Similarly, RPA implementation is conducted over multiple phases which can be defined in a typical RPA lifecycle. Typically, companies adopt RPA by performing a POC to check its suitability within their system whereas some initiate RPA after having the Business Process Management (BPM) tools model their business processes.In either case, the RPA lifecycle begins with the Process assessment phase wherein companies assess them to locate the potential standardized, rule-based, low-exception rate and high-volume activities to automate. This phase of process assessment helps companies to discover their processes and identify any anomalies. However, process mining(PM) technology can be used to perform this task for you. The PM software uses activities event logs produced by applications to generate a business process workflow with different possible variants of that process along with insights into delays and bottlenecks within the process. This drastically reduces the process assessment time which otherwise is time-consuming. Lastly, PM also determines potential observations for RPA. On completion of process assessment, the following phases are similar to any other software development cycle(Plan-Design-Develop-Test-Deploy) followed within the organization.

So rather than being overwhelmed with RPA, let’s make use of Process Mining to discover current business processes and use its insights to identify probable RPA candidates.

RPA pleister of verbanddoos

pleister op arm

"Applicatie bouwen of RPA toepassen"Om data uitwisselingen binnen processen te automatiseren kun je uit twee oplossingen kiezen. Het bouwen van een applicatie, vaak gezien als ‘robuuste’ oplossing. Of het toepassen van RPA, dat regelmatig nog als tijdelijke pleister wordt gezien. Maar is die beeldvorming eigenlijk nog wel actueel?De hard core IT-er vindt van wel. Het toepassen van een complexe programmeertaal biedt meer mogelijkheden en is daardoor een betere oplossing. Gedeeltelijk waar, maar indien dit de enige waarheid zou zijn dan zouden we allemaal nog steeds programmeren in de machinetaal met enen en nullen. Hiermee kun je werkelijk alles programmeren maar het duurt helaas eeuwen voor dat je iets hebt. Dus het gemak van “voorgeprogrammeerde software blokjes”, om de gebruiksvriendelijkheid, snelheid en flexibiliteit te vergroten, vind je terug in elke programmeertaal. In het bijzonder bij RPA software.

Een programmeertaal als RPA heeft daardoor een aantal belangrijke voordelen:

  1. Met RPA software kan veel sneller een oplossing worden geprogrammeerd voor bedrijfs processen dan met applicaties. Een deel van een bedrijfs proces automatiseren binnen drie weken komt regelmatig voor. Daarnaast is de oplossing veel makkelijker aan te passen aan het veranderende IT landschap;
  2. Voor het programmeren van RPA is minder specialistische programmeerkennis nodig. Hoe vaak krijgen business mensen niet te horen “uw oplossing laat nog even op zich wachten want we hebben onze schaarse IT resources ingezet op activiteiten die meer prioriteit hebben”. Het leren programmeren met RPA software is veel makkelijker waardoor er veel meer resources beschikbaar zijn;
  3. RPA is een oplossing die business mensen voorbereidt op de toekomst. Business mensen blijven verantwoordelijk voor het verbeteren van hun eigen operationele processen. In deze processen speelt automatiseren en programmeren een steeds grotere rol. Deze vaardigheden moeten worden aangeleerd om het gevoel van eigenaarschap te behouden. Zonder eigenaarschap raken de processen stuurloos. Daarnaast zijn deze digitale vaardigheden bij medewerkers in de toekomst doorslaggevend voor de concurrentiepositie van een bedrijf.
Om deze redenen is RPA geen pleister of een verbanddoos maar een goed alternatief voor het bouwen van applicaties. Al is een combinatie van deze beide technologieën vaak de beste oplossing. Dus wie weet wordt RPA wel het Excel van de toekomst, de eerste gebruiksvriendelijke “programmeertaal” die grootschalig zowel zakelijk als privé wordt gebruikt.

Eens even kijken hoe ik RPA kan gaan gebruiken voor het invullen van mijn belastingaangifte.