Skip to content


Bedrijven helpen bedrijven!

RPA eindgebruikers kunnen veel van elkaar leren waardoor de vervolgstappen sneller en goedkoper gezet kunnen worden. Daarnaast kun je - met elkaar - problemen voorkomen of gezamenlijk oplossen.

RPA-Nederland biedt vanuit haar missie een kosteloos platform aan om nuttige uitwisseling over RPA tussen eindgebruikers te bevorderen. Om deze doelstelling te bereiken, laten we deskundigen die ervaring hebben met het opzetten van een Center of Excellence voor RPA hun kennis delen met bedrijven die nog aan het begin staan van de RPA-journey. Hieronder staan deze deskundigen vermeld.

“Alliander is in mei 2016 gestart met RPA en maakt sinds 2018 actief gebruik van RPA om haar processen te laten uitvoeren. Inmiddels worden ca. 70 processen uitgevoerd met RPA software die door een eigen team is ontwikkeld. Hierbij wordt gewerkt op basis van de Scrum methodiek in 3-weekse sprints. Alliander maakt gebruik van Blue Prism als software voor hun RPA processen.”

“Vattenfall is in 2017 begonnen met een POC met RPA software. Ondertussen zijn er meer dan 30 processen gerobotiseerd in 3 verschillende landen. Vattenfall maakt gebruik van twee platformen, UiPath en Blue Prism. Het UiPath platform wordt ondersteund door een Robotic Operational Center vanuit IT. Momenteel vindt het schrijven van de RPA software plaats door externe partijen.”


Het buddy systeem werkt als volgt:

  • Mail naar info@RPA-Nederland.nl
  • Geef het te bespreken onderwerp een titel
  • Omschrijf het betreffende onderwerp, bijvoorbeeld 'hoe schaal ik RPA op binnen mijn bedrijf?'
  • Geef aan met welk bedrijf u bij voorkeur wilt sparren
  • Als u dit open laat kiest RPA-Nederland het meest geschikte bedrijf
  • Vermeld uw mail-adres en telefoonnummer


Dit platform is alleen bestemd voor RPA-eindgebruikers. Behoort u tot deze categorie, dan wordt uw bericht doorgestuurd aan de RPA-buddy van het betreffende bedrijf. Doorgaans zal deze binnen twee weken contact met u opnemen.